|RO| Biroul nostru oferă servicii complete de proiectare în domeniul arhitecturii, restaurării clădirilor de patrimoniu, urbanismului și planificării urbane și în cel al design-ului interior și amenajărilor interioare. Elaborarea proiectelor cuprinde toate fazele necesare, pornind de la studii de fezabilitate, documentații pentru obținerea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a proiectelor tehnice, alături de servicii de consultanță și asistență pe șantier pentru toate tipurile de clădiri noi sau de patrimoniu, spații publice, etc.

|EN| Our Office provides complete design services in architecture, building restaoration, urban design, urban planning and interior design. We cover all the necesary design stages starting from feasibility studies and documentation to obtain zoning permits, building permits and technical projects, along with consulting and on-site assistance for all new or old buildings,  public spaces, etc..

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE

URBANISM

DESIGN INTERIOR