3___a b o u t

 

|RO| Biroul nostru a fost înființat în anul 2008.

|EN| Our Office was established in 2008.

 

RO|

Premii:

 • 2018 | Premiul 1 la Concursul interernațional pentru reabilitarea peisageră și revitalizarea Parcului Feroviar din Cluj – co-autor
 • 2017 | Premiul secțiunii Arhitectura patrimoniului cultural al Bienalei de Arhitectură Transilvania, Cluj pentru Reabilitarea și refuncționalizarea Palatului Culturii din Blaj – autor
 • 2017 | Marele Premiu al Uniunii Europene pentru patrimoniul cultural / Premiile Europa Nostra 2017 pentru Reabilitarea și refuncționalizarea Palatului Culturii din Blaj – autor
 • 2017 | Premiul 1 la Conursul internațional pentru revitalizarea Turnului pompierilor din Cluj – co-autor
 • 2017 | Nominalizare la Premiile Mies Van Der Rohe ale Uniunii Europene pentru Arhitectură Contemporană pentru Reabilitarea și refuncționalizarea Palatului Culturii din Blaj – autor
 • 2016 | Premiul de Excelență ‘Mihai Alexandru’ pentru tineri cercetători în urbanism acordat de Asociația Profesională a Urbaniștilor din România
 • 2016 | Nominalizare la Premiile Naționale pentru Spațiul Construit pentru Reabilitarea și refuncționalizarea Palatului Culturii din Blaj – autor
 • 2016 | Premiul ‘Revistei Arhitectura’, in cadrul Bienalei Nationale de Arhitectura 2016 pentru Reabilitarea si refunctionalizarea Palatului Cultural din Blaj – autor
 • 2015 | Nominalizare la Bienala de Arhitectură Transilvania pentru Turn nou de control pe Aeroportul din Cluj (secțiunea proiecte nerealizate)-autor
 • 2014 | Premiul 2 la Concursul Național de soluții pentru amenajarea Pieței Centrale din Bistrița- co-autor
 • 2014 | Premiul 2 la Concursul Internațional pentru un nou turn de control pe Aeroportul Cluj-Napoca – autor
 • 2013 | Premiul 3 la Concursul Internațional ‘Amenajarea promenadei râului Crișul Repede și alimentație publică’, Oradea- autor
 • 2011 | Nominalizare la premiile Ordinului Arhitecților din România – Filiala Transilvania, pentru Pavilionul Germoplasmei din Cluj
 • 2010 | Nominalizare la premiile Anualei de Arhitectură din Timișoara pentru Pavilionul Germoplasmei din Cluj
 • 2010 | Premiul 3 la Concursul Internațional pentru extinderea Bibliotecii Central Universitare din Cluj- autor
 • 2010 | Premiul 1 la Concursul Internațional pentru stabilirea temei de proiectare a Centrului Cultural Transilvania din Cluj- co-autor
 • 2008 | Premiul 2 la Concursul Internațional ‘Amenajarea urbanistică a lacului Tamula’, din orașul Voru, Estonia- co-autor

 

|EN|

Awards:

 • 2018| 1 st Prize at the International Architecture Competition for the Revitalization and activation of “Feroviarilor” Park  in Cluj |RO| – co-author
 • 2017| 1 st Prize at the Transylvania Architecture Biennial for the Cultural Heritage Architecture for  Refurbishment and refunctionalizing of the Cultural Palace in Blaj  |RO| – author
 • 2017 | Grand Prix of the European Union for Cultural Heritage /Europa Nostra Awards 2017 for Refurbishment and refunctionalizing of the Cultural Palace in Blaj  |FIN| – author
 • 2017 | 1 st Prize at the International Architecture Competition for the revitalization of the Firefighters Tower in Cluj |RO| – co-author
 • 2017 | Nomination in Mies Van Der Rohe European Union Prize for Contemporary Architecture for Refurbishment and refunctionalizing of the Cultural Palace in Blaj |RO| – author
 • 2016 |’Mihai Alexandru’ Excellence Award for young researchers in urban planning granted by the Romanian Professional Association of Urban Planners |RO|
 • 2016 | Nomination in Romanian Building Awards for Refurbishment and refunctionalizing of the Cultural Palace in Blaj |RO| – author
 • 2016 | ‘Architecture Magazine’ Award at the National Biennale of Architecture 2016 for Refurbishment and refunctionalizing of the Cultural Palace in Blaj  |RO| – author
 • 2015 | Nomination in Transylvania Architecture Biennale for New control tower at Cluj Airport (unrealized project section) |RO| – author
 • 2014 | 2 nd Prize at the National Competition for the Design of the Main Square in Bistrița |RO|- co-author
 • 2014 | 2 nd Prize at the International Competition for a New ATC Tower on the Cluj Aeroport |RO| – author
 • 2013 | 3 rd Prize at the International Competition ‘Urban design for the Crișul Repede River promenade and new Bistro’, Oradea |RO| – author
 • 2011 | Nomination in Chamber of Romanian Architects in Transylvania Competition for the Germoplasm Pavillion in Cluj
 • 2010 | Nomination in Annual Architecture Competition in Timișoara for the Germoplasm Pavillion in Cluj
 • 2010 | 3 rd Prize at the International Competition ‘Extension of the Central University Library’ in Cluj |RO|- author
 • 2010 | 1 st Prize at the International Competition for the Design Theme of the Transylvania Cultural Center in Cluj |RO| – co-author
 • 2008 | 2 nd Prize at the International Competition ‘Spatial Planning of the Tamula Lakeside’ in Voru |EE| – co-author